Loomis Varsity Hockey vs. Pomfret - 1-19-08 - aostrom